เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

เครื่องคัดลอกมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี ( ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นและเครื่องจ่ายไฟ (power supply)

DIGIFAST M.2 SSD มีระยะเวลารับประกัน 5 ปี

การรับประกันสินค้า : เป็นไปตามรายละเอียดที่อยู่ในหน้าสินค้า


ขอบเขตการรับประกันสินค้า : สำหรับการรับประกันคอนโทรลเลอร์หลัก (main controller) เท่านั้น (ที่ไม่ได้เกิดความเสียหายจากผู้ใช้งาน) หากมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะสิ้นสุดการรับประกันทันที :

1. การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม,ใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินไป, มีการดัดแปลงหรือแก้ไขสินค้าหรืออุปกรณ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

2. มีการใช้งานไม่ตรงตามคู่มือ

3. กรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย หรือ the label is damaged

4.ส่งสินค้า วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ คำสั่งซื้อวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ จัดส่งวันจันทร์

สินค้าส่งคืน: หากลูกค้าพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า  ลูกค้าสามารถยื่นขอคืนสินค้าได้   โดยที่ต้องเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมและอุปกรณ์เสริมไว้ หากลูกค้าไม่นำส่งมาด้วยทางบริษัทจะไม่รับการคืนสินค้าดังกล่าว

วิธีการคืนสินค้า: กรุณาส่งเรื่องมาที่  info@udata.co.th เพื่อขอคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเตรียมใบเสร็จรับเงิน, เหตุผลในการส่งคืนและรายละเอียดบัญชีเพื่อโอนเงินคืนให้แก่ลูกค้า

การคืนเงิน: ประมาณ  5-7 วันหลังจากการคืนสินค้า,  โดยการคืนเงินจะโอนผ่านไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้า

การบำรุงรักษา : กรณีที่ต้องการนำส่งสินค้าเพื่อซ่อม,  ลูกค้าต้องเขียนรายละเอียดและส่งไปที่ info@udata.co.th ระยะเวลาในการซ่อมขึ้นอยู่กับสินค้า  การซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันสินค้า, ลูกค้าจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้ากรณีนำส่งไปซ่อม  และ U-DATA จะรับผิดชอบค่าขนส่งกรณีนำส่งสินค้าที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยและนำส่งคืนให้แก่ลูกค้า  กรณีที่สินค้าไม่อยู่ในระยะเวลารับประกันสินค้า ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประกัน  เพื่อโปรดส่งรายละเอียดเพื่อทำการสอบถามมาได้ที่  info@udata.co.th


18 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 920 ครั้ง